Hof van Holland Veur Lent de Stelt Hoge Bongerd Nevengeul

Stadscamping Nijmegen vestigt zich voor 5 jaar op het eiland Veur-Lent. Dit wordt ‘the place to be’. Hier worden evenementen georganiseerd uiteenlopend van aard. Een vluchteling kan hier terecht maar even zo makkelijk een medisch specialist of een ‘motivational’ speaker. Er is een omgeving (biotoop) gecreëerd waar wonen, werken, ontmoeten en genieten tezamen komen. Het werken sluit zoveel als mogelijk aan bij de (opleidings)mogelijkheden in Nijmegen en de activiteiten op het eiland. Veel dus in de recreatieve- en ambachtelijke sfeer en op het gebied van (High Tech) kennis. Uiteraard ook ‘footloose’, denk aan: kunst, cultuur en filosofie. Wij bieden de ideale inspirerende omgeving waarbij de bewoners bepalend zijn. Kenmerkend is dat alles smart en toekomst gericht is. The internet of things en de habitat zijn één. De stadscamping is footloose en zal zich verplaatsen, wat ze achterlaat is een open structuur van kennisdeling en –verwerving. Dit zal het fundament zijn van de Metropoliet Nijmegen

2017

13 juli presentatie bij Stichting Fabrikaat in het kader van B Hungry & Get Fed

7 juni presentatie Eiland Veur Let 2050 tijdens Provinciaal Jaarcongres Gelderland Ziet Ruimte

maart – mei Stadscamping Nijmegen wordt getransformeerd tot Eiland Veur Lent 2050  

17 maart finale ideeëncompetitie

februari, laatste versie Businessplan Stadscamping Nijmegen BRN Projecten

2016 1 juli  presentatie Stadscamping Nijmegen leerlingen Mondial College Nijmegen

2016   juni, telefonisch overleg met het OndernemersPunt, er zijn nog 4 serieuze gegadigden om de stadscamping te exploiteren, waaronder BRN Projecten. Voor de maand juli zal er meer bekend worden gemaakt m.b.t. de lokatie en zullen de vier partijen worden uitgenodigd

2016   23 mei, dient een concept ondernemersplan in en overlegt met het OndernemersPunt van de gemeente Nijmegen.

2016   April, Groen Links maakt kenbaar dat ze de stadscamping op het eiland Veur Lent wil. Zie Stadscamping GroenLinks 

2016   De Gelderlander d.d. 15 april ‘Nijmegen moet zelf op zoek naar ondernemer voor stadscamping’. BRN Projecten neemt meteen contact met wethouder Turgay Tankir op. De procedure is gestart.

2015   SP-gemeenteraadslid Stijn Vat vindt het ‘de hoogste tijd om na te denken over een mooie plek voor een stadscamping. De Nevengeul zou daar wat de SP     betreft een fantastische plek voor zijn: op een steenworp afstand van het centrum en direct gelegen aan de Waal’. Zie Stadscamping SP.

2011   Locatie onderzoek stadscamping Nijmegen, zie ook Locatieonderzoek Yvette Boschman

2004   De gemeentelijke camping De Kwakkenberg wordt opgeruimd en het gebied wordt teruggegeven aan de natuur, zie ook De Volkskrant