Eiland Van De Blijvende Toekomst

 

intro

Het begon allemaal met de ideeëncompetitie en een lang gekoesterde wens. Ideeën voor een tijdelijke invulling van het eiland  en de behoefte aan een stadscamping in Nijmegen kwamen bij elkaar. Is er een mooiere locatie te bedenken? Tijd voor research waaruit al snel bleek dat er serieus onderzoek was gedaan, een artikel in de Gelderlander en een afspraak met wethouder EZ Turgay Tankir (die 20 oktober 2016 het veld moest ruimen). Vraag me niet meer naar de volgorde. Maar het idee was te groot om alleen te doen dus mede-ondernemer – Harre van der Maat – sparring specialist erbij betrokken. En voortaan elke maandag koffie bij Lux.

evolutie

Van een eenvoudige camping werd het een high tech en toekomstbestendige camping. Goedkope trekkersplaatsen naast tiny houses, energie van zon, wind en water en food uit de directe omgeving.  De ideeëncompetitie was  een farce: er mag hier helemaal geen camping komen. Ehmmmm hadden we dat niet meteen bij de aanvraag kunnen communiceren?

Intussen kom het jaarcongres ‘Gelderland Ziet Ruimte’ voorbij waarbij we uitgenodigd worden onze revolutionaire ideeën m.b.t. Stadscamping Nijmegen te presenteren. Harre en ondergetekende gaan aan de slag. We duiken in het verleden en beginnen bij de eerste bewoners in het noorden van het land. Jagers en verzamelaars hebben op deze vruchtbare grond terpen opgeworpen om droge voeten te houden. De eerste dorpjes/ communities ontstaan rond landbouw en het domesticeren van dieren. Mens en milieu zijn in evenwicht ondanks de eeuwige dreiging van de zee. Toen de Romeinen langskwamen zagen ze primitieve barbaren.  

We doken verder in de geschiedenis en dwaalden en verdwaalden. Wat overeind bleef:  in het feodale stelsel, toen de adel – 1% van de bevolking –  de macht had. waren hertogen, graven en bisschoppen onder vooral Oostenrijkse -, Franse  en Spaanse koningen en keizers en pausen voortdurend bezig met landjepik. Voor de horigen en lijfeigenen was er even geen plaats. Langzaam ontstaat er een nieuwe middenklasse van kooplieden (ja daar waren we goed in) en ambachtslieden (afgeschermde gildes). In de Gouden eeuw bezaten we ¾ van de wereldvloot, veroverden landen , lieten mensen voor ons werken  en handelden in slaven. Dit allemaal sans scrupules.   We komen er achter dat de wereld rond is, de wetenschap draait op volle toeren. Mythe werd God en God werd ter discussie gesteld.

Film Eiland Van De Toekomst

 

revoluties

Wetenschap, nieuwe technieken, uitwisselingen  van wereldwijde kennis. Na de eerste industriële revolutie (1750 -1850) volgt de tweede industriële revolutie (1850 – WOI). Mens- en dierkracht, wind- en waterkracht worden vervangen door fossiele brandstoffen. Steenkool,  olie en gas maken stoom-machines, de verbrandingsmotor en elektriciteit mogelijk. Lokaal ambachtelijk werk wordt grotendeels massaproductie in fabrieken, landbouw wordt gemechaniseerd.  Nieuwe vervoers-  en communicatie-middelen doen hun intree. De infrastructuur verandert razendsnel. Wegen en spoorwegen, telegraaf en telefoon. Afstand en ruimte krijgen een totaal nieuwe dimensie. Naast de oude elite komen nieuwe machthebbers. Eigenaren van kapitaalgoederen en proletariaat staan tegenover elkaar. Nog meer mensen van het platteland trekken naar de steden. Het milieu krijgt – met dank aan de industriële revoluties – gruwelijke opdonders die er niet minder om worden.

Op 15 november 1971 wordt de  Intel 4004 geïntroduceerd, de eerste commercieel verkrijgbare micro-processor in de wereld. De basis voor de Digitale Revolutie is gelegd, en hiermee voor de Derde Industriële Revolutie in de 21e eeuw. Belangrijke pijlers: energie wordt hernieuwbare energie en  gebouwen worden mini-energiecentrales. Mede door nieuwe technieken kunnen we anders voedsel produceren (verticale landbouw en op het water). Automatisering en robotisering maken monotoon werk overbodig. 3D-printers maken lokale productie mogelijk. Nieuwe vervoertechnieken (drones / hyperloop) maken de wereld kleiner. Lokaal en globaal komen dichter bij elkaar.  Virtuele en werkelijke wereld lopen in elkaar over.

En wie zijn wij dan wel?

Harre is bekend van de Google-bril presentaties. Eigenaar van Sparre met Harre, verkooptrainer en maker van aluminium visitekaartjes. Oh ja en als techneut Moto Guzzi specialist. Cees is politiek economisch geograaf, eigenaar van BRN Projecten en sinds een decennium gek van het Nieuwe Ondernemen. Samen zijn ze footloose en bedenkers en ontwikkelaars van sustainable projecten.    

Wij, Harre en ik, hebben de mogelijke gevolgen  van de 3e industriële revolutie geprojecteerd op het eiland voor Lent. Op het westelijke deel zal er energie geproduceerd en opgeslagen worden door windmolens en zonne-energie. Het middendeel wordt geschikt gemaakt voor permacultuur. En op het oostelijke deel, rondom de oude Waalbrug,  komen flats en woningen waar verticale landbouw mogelijk is. Naast functies  als woon- en werklocatie, absorberen de artefacten ook zonne-energie, slaan dit op en geven het overvloedige door. De organisatie van de community is gebaseerd op de G100-gedachte (een platform coöperatie) . Ook is er horticultuur – en wonen op het water . Nieuwe vormen van werken en niet-werken (sorry ik heb even geen ander woord) bepalen het dagelijkse leven.    

Wat gaan we doen!?

We maken een eiland dat toekomstbestendig is. Milieuneutraal en waar jij en ik willen wonen, werken en niet-werken, zo ook de generaties na ons op hun manier. En we zetten Nijmegen op de wereldkaart.

Hoe doen we dat?!

Er komt een ‘Poortwachtershuis van de toekomst’, gehuisvest in de Groene Koepel. In het Poort-wachtershuis huisvest telkens een andere (internationale) klimaatgoeroe, net als de kunstenaars in het Besiendershuis. Mensen uit alle lagen van de bevolking ontmoeten elkaar hier en vormen een wisselende community. Iedereen die wil bouwen op het eiland moet langs het Poortwachtershuis, alleen toekomstbestendige artefacten mogen gerealiseerd worden, langzaam maar zeker ontstaat ‘Het Eiland Van De Blijvende Toekomst’.

Waar hebben we jou voor nodig?

Als lobbyist  om eigenaren en andere beslissers wakker te maken.  En als participant in het  Poortwachtershuis. Misschien beginnen we, naast de Groene Koepel,  wel met een of enkele tiny houses en een tentenkamp eromheen (lijkt op….). Om zo te transformeren tot Het Eiland Van De Blijvende Toekomst. De biotoop die technisch allang mogelijk is, is de wens van 2,5 miljoen Nederlanders die anders met het milieu willen omgaan en op een andere manier willen wonen & werken & niet-werken (waaronder de 60% die 10% bezit).

En wat nu zo mooi is: jullie zijn deel van het kantelmoment. Jullie zijn er bij!

Ik wil afsluiten met de wijze woorden van Zinn ‘We moeten nu leven zoals we vinden dat een mens zou moeten leven’.

Zeer aan te bevelen:
Hoe vrij zijn wij? van Raoul Martinez ( 2016) NL 2017
De Derde Industriële Revolutie van Jeremy Rifkin (2011) NL 2014